Samenwerkingsconvenant Emmense voetbalverenigingen

Samenwerkingsconvenant Emmense voetbalverenigingen

FC Klazienaveen heeft als een van de deelnemende voetbalverenigingen uit de gemeente Emmen vorige week woensdag 28 augustus een convenant ondertekend om een samenwerking te ontplooien op het gebied van werving, ontwikkeling, behoud en ondersteuning van de arbitrage in het amateurvoetbal.

Aan het einde van het voetbalseizoen 2013/2014/2015/2016 bleek uit meerdere incidenten op de Nederlandse voetbalvelden dat er kennelijk een verharding ontstaat in de omgang met elkaar. Enkele agressieve en gewelddadige incidenten leidden tot landelijke verontwaardiging.

De KNVB heeft hierop gereageerd door te starten met een offensief om het respect en de sportiviteit op de voetbalvelden te verbeteren.
Gezien de economische ontwikkelingen heeft de KNVB besloten bezuinigingsmaatregelen te nemen. Dit betekent veranderingen in het cursusaanbod van de KNVB. Ook legt de KNVB in verband met het opleiden, behouden en coachen van arbiters meer verantwoordelijkheid bij de voetbalverenigingen neer.

De COVS Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD) heeft het initiatief genomen om de Emmense verengingen te ondersteunen met het opleiden en coachen van vereniging scheidsrechters. Ook zal de COVS HZOD scheidsrechters ondersteunen bij incidenten en het opstellen van rapporten.
De scheidsrechterscommissie/coördinatoren van de Emmense voetbalverenigingen hebben deze
ontwikkelingen onderkend. Om in te kunnen spelen op deze nieuwe ontwikkelingen zijn zij in het
begin van het voetbalseizoen 2017/2018 gestart met onderling overleg om te komen tot dit convenant.

Missie
We willen positief sportief gedrag behouden c.q. bevorderen op en rond onze voetbalvelden voor en door alle voetballiefhebbers. Wij willen wangedrag voorkomen en bestrijden. Daarbij verdiend elke wedstrijd een zo’n goed mogelijke arbitrage passend bij
het niveau van de wedstrijden. Deze passende arbitrage moet ten alle tijde worden geborgd.

Gedragsregels
In het convenant zijn ook gedragsregels opgenomen, waar wij binnen FC Klazienaveen vierkant achter gaan staan.