20 November Algemene LedenvergaderingUitnodiging Algemene Ledenvergadering

Beste leden van FC Klazienaveen,

Wij nodigen jullie van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van FC Klazienaveen, waarin we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op de toekomst van onze vereniging.

Datum: 20 november

Tijd: 19:30 uur

Locatie: FC Klazienaveen Kantine

Hieronder de agenda van de avond:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen vorige Algemene Leden Vergadering 28 november 2022

4. Vrijwilligerssysteem

5. Jaarverslag van het bestuur

6. Financieel jaarverslag

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Benoemen leden kascontrolecommissie

9. Benoeming / aftreden bestuursleden

10. Sluiting

Wij hopen op een mooie opkomst.

Met sportieve groet,

Bestuur FC Klazienaveen