Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Vul het formulier volledig in voor een succesvolle inschrijving. Voor personen onder de 18 jaar dient het formulier ingevuld te worden door een ouder/verzorgende.
Naam(Vereist)
Geslacht(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
Adres(Vereist)
Soort lidmaatschap(Vereist)
Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging en er mee bekend te zijn dat enkel door schriftelijke afmelding bij de ledenadministratie voor het lidmaatschap kan worden bedankt. Een afmelding dient voorafgaand aan het nieuwe semester bij de ledenadministratie te zijn ontvangen.
De vereniging geeft de voorkeur aan het innen van de contributie, boetes en andere van toepassing zijnde bedragen via een automatisch incasso. Voor andere incasso's dan de contributie zult u voortijds worden geïnformeerd per e-mail of zal er een algemeen bericht worden geplaatst op de website.
Toestemming(Vereist)
Ondergetekende,(Vereist)
Datum ondertekening(Vereist)