Vrijwilligerssysteem FC Klazienaveen                                                               

Met ingang van de tweede helft van seizoen 2022/’23 werkt FC Klazienaveen met een vrijwilligerssysteem. Een manier waarop ieder lid zijn/haar steentje bij kan dragen aan het voortbestaan van de club.

SPELREGELS
Het vrijwilligerssysteem wordt via Voetbal.nl en de bijbehorende app uitgezet en kent een verplicht karakter. Wij hebben hierin het voorbeeld van verschillende voetbalverenigingen in Nederland gevolgd. De belangrijkste spelregels voor wat betreft het vrijwilligerssysteem zijn de volgende:

 • Elk spelend lid, ongeacht de leeftijd, is verplicht om jaarlijks 8 punten te behalen. Iedere taak is een aantal punten waard. De ene taak is, vanwege grootte en/of duur van de taak, meer punten waard dan een ander.
 • Het vrijwilligerssysteem is voor ieder spelend lid (ongeacht de leeftijd) in te zien via de Voetbal.nl-app.
  In deze app vind je alle taken, heb je de mogelijkheid om jouw beschikbaarheid door te geven en staat de taak waarvoor je ingepland bent.
  Dit werkt alleen met een emailadres dat bekend is bij FC Klazienaveen. Is jouw emailadres nog niet bekend, of niet meer actueel, zijn geef dit dan door aan onze vrijwilligerscoördinator Martin Posthuma.
 • Voor leden tot en met 15 jaar ligt de vrijwilligersverplichting bij zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Ieder lid van 16 jaar of ouder is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de vrijwilligersverplichting.
 • Mocht je geen vrijwilligerstaak kunnen uitvoeren, dan kan deze verplichting afgekocht worden. De kosten voor het restant van het seizoen 2022-2023 bedragen
  € 25,- per spelend lid. Voor het seizoen 2023-2024 bedraagt dit € 50,- per spelend lid.
 • Het afkopen van de vrijwilligerstaak kan gedaan worden door te mailen naar onze vrijwilligerscoördinator Martin Posthuma via: vrijwilligerscoordinator@fcklazienaveen.nl
  Martin zorgt, in samenspraak met de penningmeester, voor een extra incassoronde waarbij de afgekochte verplichtingen worden geïnd.
 • Mocht je aan het einde van een seizoen niet de benodigde 8 punten behaald hebben, dan wordt dit automatisch omgezet in het afkopen van de vrijwilligerstaak (voor het gehele bedrag).
 • Alle huidige trainers, leiders, vrijwilligers, ereleden, leden van verdienste en bestuursleden zijn vrijgesteld van de vrijwilligersverplichting. Zij vervullen immers al een vrijwilligersfunctie. Steunende leden worden ook niet meegenomen in het vrijwilligerssysteem.


HANDLEIDING VRIJWILLIGERSSYSTEEM FC KLAZIENAVEEN
Deze handleiding legt uit hoe jij je kunt aanmelden voor vrijwilligerswerk via de Voetbal.nl app en hoe jij jezelf kunt inplannen voor bepaalde taken. Ook het ruilen van taken laten we zien.

Installeer de Voetbal.nl app via de Playstore (Android-telefoon of tablet zoals bijvoorbeeld Samsung) of via de App Store (Apple als IPhone of IPad) en log in met jouw emailadres dat bij FC Klazienaveen bekend is.

JUISTE MAILADRES?
Het is belangrijk om te weten dat al het vrijwilligerswerk wordt geregistreerd aan de hand van het spelend lid. Voor leden onder de 16 jaar is het belangrijk dat het emailadres van één van de ouder(s)/verzorger(s) geregistreerd staat. In de meeste gevallen zal dat nu al zo zijn. Als dat niet zo is dan verzoeken wij jou om dat aan te passen en aan vrijwilligerscoördinator Martin Posthuma door te geven zodat wij het ook in ons systeem kunnen aanpassen.

Graag wijzigingen in bijvoorbeeld mailadressen doorgeven aan onze vrijwilligerscoördinator Martin Posthuma via vrijwilligerscoordinator@fcklazienaveen.nl


HULP
NODIG?
Heb je vragen over het downloaden, invullen of andere vragen? Martin is regelmatig op ons sportpark te vinden maar je kunt hem natuurlijk altijd een berichtje sturen via vrijwilligerscoordinator@fcklazienaveen.nl

BELANGRIJK DETAIL
Het niet hebben of doorgeven van een juist emailadres, is geen vrijstelling voor jouw bijdrage!