Uitstel Algemene LedenvergaderingOnder normale omstandigheden, organiseren wij in ieder najaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Statutair is het bestuur verplicht dit binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar te doen, dus voor 31 december. 

In deze ledenvergadering licht het bestuur de gang van zaken binnen de vereniging toe en legt verantwoording af over het afgelopen boekjaar aan de leden. Gezien de Corona-perikelen is het niet mogelijk met grotere groepen bij elkaar te komen.
Een online ledenvergadering acht het bestuur niet wenselijk. Daarom heeft het bestuur besloten de ALV uit te stellen tot nader order. Wij hopen dat we dit in het voorjaar van 2021 kunnen realiseren. De uitnodiging voor de ALV wordt via onze website en social mediakanalen gedeeld.

Mocht jij je als lid niet in dit besluit kunnen vinden, dan kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.
 
Bestuur FC Klazienaveen
Ralf Herbers, voorzitter
Hans Hemel, penningmeester
Jos Plas, secretaris
Roy Posthuma, technische zaken
Maarten Blaauw, algemene-/wedstrijdzaken
Corina Hoogenberg, PR & Communicatie