Historie vv Klazienaveen

In Klazienaveen was sinds 1921 een zondagvoetbalvereniging, maar op zaterdag werd niet gespeeld. Voetbal op zaterdag begon op te komen.  Op voordracht van een aantal partijen werd op 1 juni 1948 de (zaterdag)voetbalvereniging Klazienaveen opgericht. Dhr. Ten Hoor was de eerste voorzitter van de nieuwe voetbalvereniging. Verder bestond het bestuur uit een secretaris, dhr. J. Willems, een penningmeester, dhr. H. Jagt en twee bestuursleden, de heren J. Luchies en T. Bruinewoud. In deze begindagen telde de vereniging drie seniorenteams en twee juniorenteams. Er werd gespeeld op het sportpark “Thrianta” achter Café Lufting aan de Brugstraat. V.v. Klazienaveen speelde in de tweede klasse zaterdagvoetbal van de D.V.B. (Drentse Voetbalbond).

Naarmate de club langer bestond, ontwikkelde deze zich ook. Er werd meer aandacht besteed aan de jeugd, dankzij meester Bargerman. Een van de eerste grote successen voor de vereniging kwam in het seizoen 1956-1957. Met trainer Duindouwer promoveerde de club naar de derde klasse van de KNVB. In de krant van 20 mei 1957 stond een groot artikel over de beslissingswedstrijd tussen v.v. Klazienaveen en Oranje Nassau op de velden van HZVV. “…Het mooiste doelpunt kwam tien minuten voor het einde. Uit een Groninger aanval belandde de bal bij Wolters en deze gaf ineens door naar de scherp opgestelde Hofkamp en deze schoot meteen keihard in vanaf ca. 20 meter afstand (8-0)..”

Ook in de jaren ’66 en ’67 werd er een kampioenschap behaald. Na een aantal moeizame jaren met degradatie was er halverwege de jaren zestig weer reden tot een feestje. Onder leiding van Gozem de Vries werd Klazienaveen in 1966 kampioen van de vierde klasse en in 1967 promoveerde de vereniging zelfs naar de tweede klasse. De afdeling Drenthe van de KNVB werd nu voor het eerst in haar geschiedenis ook in de hoogste afdeling van het zaterdagvoetbal vertegenwoordigd. Niet alleen de sportieve prestaties waren er al in deze tijd, ook de inzet van vrijwilligers maakte de vereniging toen al tot wat het nu is. In 1970 verhuisde de vereniging naar De Planeet en werd er met behulp van vrijwilligers een tijdelijke kantine gebouwd. In 1984 werd er een stenen kantinegebouw neergezet, ook weer met medewerking van handige vrijwilligers. De kleedruimtes waren niet van steen en bestonden uit zogenaamde Jarinogebouwen.

In de jaren tachtig waren de sportieve resultaten wisselend. In de beginjaren degradeerde de vereniging naar de vierde klasse. In 1985 werd Joep van Ommen aangetrokken als nieuwe trainer om het tij te keren. Tezamen met de komst van een aantal nieuwe spelers lukte dit.

Jaren werd er op ‘de oude velden’ aan De Planeet gespeeld met elk jaar een beetje meer mosgroei aan de binnenkant van de kleedkamers. Bij slechte en natte weersomstandigheden was het soms zo erg dat de kleding in de kleedruimte tijdens een wedstrijd dermate nat werd, dat het nadien niet meer te dragen was. Ten tijde van het 40-jarig bestaan van de club in 1988 zei de toenmalige voorzitter, Geert de Jonge, in de Gezinsbode van januari van dat jaar: “Wat zou het fijn zijn wanneer de Gemeente Emmen ons ter gelegenheid van dit bij wijze van jubileumgeschenk nieuwbouw van kleedruimte zou aanbieden!” Echter financieel was dit volgens de gemeente moeilijk te waarborgen. Wat niemand toen kon vermoeden, was dat dit het begin zou zijn van een jarenlange strijd met de gemeente. De voetbalresultaten in de jaren negentig waren niet zoals gehoopt en in de Drentse Courant van september 1996 werd het daaraan voorafgaand seizoen zelfs bestempeld als rampjaar. Maar tijden veranderen en met de komst van Tjibbe Bruinsma eind jaren negentig werd er weer gepromoveerd naar de derde klasse.

Ook de voorzitter veranderde in de jaren negentig. In 1991 nam Gerrit van der Zee het voorzittersstokje over van Geert de Jonge en nog steeds waren er geen nieuwe kleedruimtes. De onderhandelingen met de gemeente gingen ondertussen niet meer enkel over kleedruimtes, inmiddels werd er gesproken over een nieuw sportpark samen met v.v. Zwartemeer. Tien jaar later, in 2001, waren de onderhandelingen nog steeds gaande en hadden er al acht wethouders sport de revue gepasseerd. Om moedeloos van te worden, zou u denken, maar de vereniging gaf de moed niet op. In de jaren daaropvolgend werden er koppen met spijkers geslagen en op 11 april 2003 kon eindelijk de eerste steen van het nieuwe clubgebouw gelegd worden. Omdat de kosten van het nieuwe sportpark 1,6 miljoen euro hoger uitvielen dan begroot, moest de toenmalige wethouder van sport, Henk Klaver, zelfs het politieke toneel verlaten. Dit tot verdriet van onze voorzitter.

Na de millenniumwisseling werd de vereniging nogmaals binnen drie jaar tijd kampioen. In 2001 werd er opnieuw een kampioenschip gevierd en promoveerde v.v. Klazienaveen naar de tweede klasse.

Sportief gezien ging het de vereniging voor de wind en ook de huisvestingsproblemen waren ten einde. In augustus 2004 werd de opening van het nieuwe sportpark groots gevierd met een openingsweekend. Voor Gerrit van der Zee was dit toch wel de kroon op zijn werk binnen de vereniging. Maar niet alleen dankzij de inspanningen van Van der Zee is het park gerealiseerd. Ook de enorme inzet van een groot aantal vrijwilligers die belangeloos hebben geholpen met de bouw en de aanleg van het park is een groot compliment waard.

In 2007 degradeerde de club naar de derde klasse zaterdag. En ook een seizoen later, met name voor de winterstop was niet succesvol. Na de winterstop waren de mannen niet te houden, maar het mocht helaas niet baten. Klazienaveen zakte af naar de vierde klasse.

In 2008 werd samen met v.v. Zwartemeer besloten tot de oprichting van SJO (Samenwerkende Jeugd Organisatie) KZC’08. Deze samenwerking heeft als doel om het jeugdvoetbal in het dorp Klazienaveen naar een hoger niveau te tillen.

Met het aanstellen van Otto Halmingh werd in 2009 de weg omhoog weer ingeslagen. In het seizoen 2009/2010 mocht het kampioenschap in de 4e klasse gevierd worden, met maar liefst 13 punten voorsprong op de nummer 2. In de daaropvolgende jaren liet Klazienaveen zien met de beste ploegen in de 3e klasse mee te kunnen. In het seizoen 2012/2013 werd onder de nieuwe hoofdtrainer Marc Hegeman promotie naar de 2e klasse bewerkstelligd. In de competitie werd een 2e plaats behaald met een doelpuntenrecord van 96. Tijdens de nacompetitie werden RWF en VHK verslagen en werd er een week lang feest gevierd bij de club.

In de zomer van 2011 werd er begonnen met de aanleg van een splinternieuw kunstgrasveld op sportpark “De Planeet”. De trainingsruimte op het sportpark was te beperkt, waardoor de noodzaak tot het aanleggen van een kunstgrasveld groot was. Enkele maanden later kon de opening van het kunstgrasveld gevierd worden en is een enorme kwaliteitsinjectie aan de trainings- en wedstrijdfaciliteiten een feit.

Na 65 jaar wel en wee is v.v. Klazienaveen uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met zo’n 520 leden. Naast voetbal zijn ook randactiviteiten een belangrijk onderdeel geworden van de vereniging. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan de activiteiten voor de jeugd, het Koningsdagtoernooi, de jeugdtoernooien, de puzzeltocht en andere gezellige activiteiten in de kantine. Dat een club na 65 jaar nog bestaansrecht heeft, is te danken aan veel mensen: leden, vrijwilligers in alle soorten en maten, sponsoren en alle mensen die de club een warm hart toedragen. Zonder al deze oranje-zwarte harten was dit alles niet mogelijk geweest.