Woensdag 27 oktober Algemene LedenvergaderingOnder voorbehoud van eventueel beperkende COVID-19 maatregelen, hebben we onze Algemene Ledenvergadering gepland voor woensdagavond 27 oktober a.s. Aanvullende informatie, inclusief agenda, volgt zo spoedig mogelijk.